ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ ชี้แจงกรณีบริษัท Turtle Farm ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเคยแวะชมกิจการเพียงครั้งเดียว

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติราชการที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ชี้แจงวันนี้ว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทนี้ นอกจากเคยแวะไปชมกิจการของบริษัทดังกล่าวเพียงครั้งเดียวระหว่างเดินทางไปสนามบินเพื่อกลับกรุงเทพหลังจากเสร็จภารกิจที่จังหวัดสกลนครเมื่อเดือนมิถุนายนเนื่องจากมีผู้แนะนำว่าเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการด้านเห็ดแบบครบวงจร