บุตรที่เติบโตขึ้นมา สามารถทำนิติกรรมใดๆ ได้บ้าง | รู้ LAW FOR LIFE EP.3

บุตรที่เติบโตขึ้นมา สามารถทำนิติกรรมใดๆ ได้บ้าง

รู้ Law For Life
เกิด แก่ เจ็บ ตาย
รวมปฐมบทกฎหมายง่ายๆ สำหรับคนไทย

.

.


รับฟังรู้ Law เพิ่มเติมได้ที่ : https://thestatestimes.com/category/podcast/รู้%20law%20for%20life