เสี้ยมจนเสื่อม!! กระเทาะแก่นแท้แห่งศาสนาพุทธที่มิมีวันเสื่อม | THE STATES TIMES STORY เรื่องจริง ฟังเพลิน โดย เจต ณ นคร EP.70

...เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย?
...กระแสศาสนาเสื่อม เกิดขึ้นได้อย่างไร?
...ทั้งๆ ที่ในความเป็นพุทธ ก็ยังคงเข้มแข็งในหมู่คนไทย
...ทั้งๆ ที่คำสอนพระพุทธเจ้ายังคงทันสมัย

...ฤๅความเสื่อม จะเกิดจาก ‘ใครเสี้ยม’

ศาสนาพุทธนั้นไม่ได้เสื่อม แต่ความเสื่อมนั้นเกิดขึ้นจากคนเสี้ยม!! 

หากย้อนกลับตั้งแต่ยุคกรุงศรีแตก พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็ย้ายตนเองไปเป็นผู้นำเรื่องทางโลก ก่อนจะมาเข้าที่เข้าทางในยุคพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเกิดการปฏิรูปอย่างจริงจังในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ภายใต้การปฏิรูปโดย พ.ร.บ. ลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ซึ่งมีหัวเรือใหญ่อย่าง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ที่ปฏิรูปให้สงฆ์เข้ามาอยู่กับร่องกับรอย ลดการเสี้ยมเพราะใช้ธรรมวินัย ลดการละโมบในทรัพย์สิน 

แต่ปัจจุบันความเสื่อมก็กลับมาเกิดขึ้น เนื่องจาก ‘คน’ ผ่านหลากหลายกรณีที่จะมาเล่าสู่กันฟังใน EP. นี้!!

.

.


รับฟังเรื่องราวสนุกเรื่องอื่นๆ ได้ที่ : https://thestatestimes.com/tag/podcast