TOPIC 2 | จำให้ขึ้นใจ!! ย้อนวิกฤติเศรษฐกิจ 40 ใครคือ ‘มิตรแท้’ ใครปล่อยไทยแพ้และไม่ช่วยแม้สลึงเดียว

จำให้ขึ้นใจ!! ย้อนวิกฤติเศรษฐกิจ 40 ใครคือ ‘มิตรแท้’ ใครปล่อยไทยแพ้และไม่ช่วยแม้สลึงเดียว

Click on Clear Original โดย ปริม THE STATES TIMES (กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา)

.

.


ติดตามผลงานอื่นๆ ของ THE STATES TIMES ได้ที่
TikTok > https://www.tiktok.com/@thestatestimes