“โครงการหลวงจากจุดเริ่มต้น สู่การต่อยอดอย่างยั่งยืน” | MEET THE STATES TIMES EP.76

📌 “โครงการหลวงจากจุดเริ่มต้น สู่การต่อยอดอย่างยั่งยืน”
📌 ตามรอย “โครงการหลวง” เริ่มต้นจากพ่อ ต่อยอดเพื่อคนไทย

ในรายการ MEET THE STATES TIMES

ดำเนินรายการโดย หยก THE STATES TIMES

.

.


ติดตามผลงานอื่นๆ ของ THE STATES TIMES ได้ที่
TikTok > https://www.tiktok.com/@thestatestimes