ลำปาง-มทบ.32​ ให้การต้อนรับ​ จก.กร.ทบ. เยี่ยมชมศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าส่วนหน้า (อำเภอแม่ทะ)

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32  และคณะผู้บังคับบัญชา  ให้การต้อนรับ พลโทนิรันดร  ศรีคชา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก/หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมคณะทำงานฯ  และผู้แทน WANG โอกาสเดินทางเยี่ยมชมศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าส่วนหน้า (อำเภอแม่ทะ) จังหวัดลำปาง พร้อมปิดการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการดับไฟป่าระหว่างกองทัพบกกับกองทัพบกสหรัฐอเมริกา Bush Fire SMEE 2022 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3  

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากความห่วงใยของกองทัพบกในสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จำเป็นต้องบูรณาการและทุ่มเททั้งกำลังใจ กำลังกาย ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ร่วมกัน ทุกภาคส่วนให้สามารถ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดี ลดการเกิดไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีอากาศที่สดใส และเพื่อให้ลำปางไร้ปัญหาไฟป่าหมอกควันต่อไป    

ในการนี้ นายอิศเรศ  จิระรัตน์  หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้  ผู้แทนกรมป่าไม้ พร้อมคณะฯร่วมให้การต้อนรับ  และบรรยายสรุปผลการดำเนินการ  นำชมนิทรรศการ และชมการสาธิตการบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อให้เห็นถึงขั้นตอนการปฏิบัติ ความรู้และความชำนาญของเจ้าหน้าที่และการใช้อุปการณ์ต่างๆ ความปลอดภัยเมื่อเข้าปฏิบัติงาน ซึ่งสร้างความมั่นใจและความพร้อมการรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยความร่วมมือและการบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ  ณ  ศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าส่วนหน้า (อำเภอแม่ทะ) จังหวัดลำปาง  
 
#กองทัพบกเพื่อประชาชน     #ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
#มณฑลทหารบกที่32    #ลำปางสดใสไร้หมอกควัน

ภาวินนันท์​  บุตร​หล้า​  รายงาน