‘วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร’ วิจิตรงาม - พระอารามหลวงชั้นเอก!! | MEET THE STATES TIMES EP.56

📌 ‘วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร’ วิจิตรงาม - พระอารามหลวงชั้นเอก
📌 หนึ่งในสถาปัตยกรรมอันงดงาม…แห่งต้นกรุงรัตนโกสินทร์!!   

👄 ในรายการ MEET THE STATES TIMES ข่าวคุยเพลิน

💻 ดำเนินรายการโดย หยก THE STATES TIMES

.

.


ติดตามผลงานอื่นๆ ของ THE STATES TIMES ได้ที่
YouTube > https://www.youtube.com/c/THESTATESTIMES