คำว่า “หนี้” พูดเบาๆ ก็เจ็บ หนี้ภาคครัวเรือนของไทย ไปทางไหนกันดี ?!​ | MEET THE STATES TIMES EP.55

📌คำว่า “หนี้” พูดเบาๆ ก็เจ็บ หนี้ภาคครัวเรือนของไทย ไปทางไหนกันดี ?!
📌หนี้ครัวเรือนไทย! เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องแบกรับ!

ในรายการ MEET THE STATES TIMES

ดำเนินรายการโดย หยก THE STATES TIMES

.

.


ติดตามผลงานอื่นๆ ของ THE STATES TIMES ได้ที่
YouTube > https://www.youtube.com/c/THESTATESTIMES