มองประเทศกำลังพัฒนา! ผ่านจริต 'ฉันรักผัวเขา-​เขารักผัวฉัน-​ผัวเรารักกัน’ 2​ | MEET THE STATES TIMES EP.53

📌ตัดเกรดประเทศกำลังพัฒนา!! ผ่านจริตแห่ง​ 'ฉันรักผัวเขา -​ เขารักผัวฉัน -​ ผัวเรารักกัน’ ภาค 2 ​!!
📌ดูละครสะท้อนสังคม! สื่อที่ ‘เสพ’ สะท้อนบริบทของคนในชาติอย่างไร?!

ไปกับ ‘อาจารย์อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์’ อาจารย์ประจำสาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในรายการ MEET THE STATES TIMES

ดำเนินรายการโดย หยก THE STATES TIMES

.

.


ติดตามผลงานอื่นๆ ของ THE STATES TIMES ได้ที่
YouTube > https://www.youtube.com/c/THESTATESTIMES