Fake is Real ก้าวผ่าน...ปากเหวแห่ง ‘ความบิดเบือน’ | Contributor EP.22

ต้องยอมรับว่า ทุกวันนี้ เฟกนิวส์ หรือ ข่าวเท็จ/ข่าวปลอม ที่ว่อนอยู่ทั่วสังคมไทย โดยเฉพาะในโลกโซเชียล สร้างความสับสนต่อคนไทยจำนวนไม่น้อย

งานนี้ คือ งานยากที่คนในรัฐบาลดูเหมือนจะตั้งรับได้ช้า จนต้องดึงภาคสังคมที่มีความชำนาญการมาช่วยจัดการ ซึ่งก็เริ่มเห็นว่าในช่วงหลังมีผู้ช่วย ที่ออกมาแก้ต่างเฟกนิวส์สุดบิดเบือนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการคลี่คลายความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในเมืองไทย 

ในวันนี้ Contributor พามาคุยกับ…

‘ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต’ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

หนึ่งในผู้ที่คอยสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับประชาชน ตั้งแต่ การชี้แจงข่าวปลอม ข่าวบิดเบือน และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับข้อมูลที่ควรต้องเชื่ออย่างรวดเร็ว

เพื่อให้คนในสังคมไทยไม่ตกหล่ม ‘โลกบิดเบือน’ ในยุคข่าวเท็จสะเทือน ‘ความจริง’ จนบางคนมองเป็น ‘ข่าวจริง’

Fake is Real
ก้าวผ่าน...ปากเหวแห่ง ‘ความบิดเบือน’

.

.


แหล่งรวม "บทความและคอนเทนต์แปลกใหม่!!!" แบบไร้ Toxic ติดตามได้ที่ Blockdit : THE STATES TIMES 
👉 https://www.blockdit.com/pages/60583e7ff90e240c3e7f1c32