5 สัญญาณเตือน!! เสี่ยง ‘โรคเบาหวาน’ รู้ให้ทัน ป้องกันได้…!!

‘โรคเบาหวาน’ ภัยใกล้ตัวที่แม้ว่าจะไม่ใช่โรคติดต่อ แต่ก็สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ วันนี้ THE STATES TIMES จะพาทุกคนมาส่อง ‘กลุ่มเสี่ยง’ เพื่อให้รู้ทัน!! พร้อมป้องกันให้ห่างไกลจาก ‘โรคเบาหวาน’ ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยยย!!

????ใครบ้าง ‘เสี่ยง’ เบาหวาน!? 

>> มีพ่อ - แม่เป็นโรคเบาหวาน (แต่ไม่ทุกคน) 
>> เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 
>> มีภาวะอ้วน : มีดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร หรือผู้หญิงมีเส้นรอบเอวมากกว่า 32 นิ้ว และผู้ชายมีเส้นรอบเอวมากกว่า 36 นิ้ว 
>> เป็นโรคความดันโลหิตสูง 
>> มีไขมันในเลือดสูง 

???? ทำอย่างไร? ห่างไกล.. ‘เบาหวาน’!

1.) ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
2.) รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีกากใยสูง เช่น ผักใบเขียว 
3.) ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

???? โรคเบาหวาน คือ โรคที่เซลล์ร่างกายมีความผิดปกติในขบวนการเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงาน โดยขบวนการนี้เกี่ยวข้องกับอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อนเพื่อใช้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เมื่อน้ำตาลไม่ได้ถูกใช้จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าระดับปกติ


ที่มา : RAMA CHANNEL โดย อ.นพ.สิระ กองไพศาล สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล