Harbin Institute of Technology (HIT) มหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 1 ของมณฑลเฮย์หลงเจียง ประเทศจีน ประกาศรับสมัครนักศึกษาต่างชาติรับทุนฟรี

Harbin Institute of Technology (哈尔滨工业大学) หรือ HIT ก่อตั้งปี ค.ศ. 1920 ตั้งอยู่ในฮาร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง แบ่งออกเป็น 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตฮาร์บิน (มณฑลเฮย์หลงเจียง) วิทยาเขตเวยไฮ่(มณฑลซานตง) และวิทยาเขตเซินเจิ้น (มณฑลกวางตุ้ง ) เป็นสมาชิก C9 League และเป็นสถาบันแรกที่เปิดสอนด้าน astronautics และมีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจนได้รับการขนานว่าเป็นแหล่งกำเนิดวิศวกรของจีน

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัย HIT เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับที่ 1 ของมณฑลเฮย์หลงเจียง และติดอันดับ 8 ของประเทศจีน นอกจากนี้ ยังเป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านความเข้มงวดในมาตรการต่างๆ และความสามารถที่ยอดเยี่ยมคุณภาพอาจารย์ และความสามารถด้านการวิจัยที่เป็นเลิศ อีกทั้งยังมหาวิทยาลัยยังเป็นแกนหลักในการพัฒนาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีภาควิชาที่มีความโดดเด่น เช่น สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และกฎหมาย 

ช่วงเวลาที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 (ยึดตามวันที่ทางมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารเป็นหลัก)
สามารถเข้าไปดูรายวิชาที่เปิดสอนได้ที่ : https://studyinchina.csc.edu.cn  (รหัสมหาวิทยาลัย 10213)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัคร
1.) ต้องไม่ใช่บุคคลที่ถือสัญชาติจีน และเป็นบุคคลที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
2.) ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้จบการศึกษาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่จีน
3.) สำหรับผู้ยื่นสมัครทุนระดับปริญญาโท จะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
4.) สำหรับผู้ยื่นสมัครทุนระดับปริญญาเอก จะต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
5.) มีความตั้งใจในการเรียน
6.) ผู้สมัครควรมีพื้นฐานความสามารถในการทำวิจัย
7.) ห้ามขอทุนร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือทุนประเภทอื่น
8.) สำหรับผู้ยื่นสมัครทุนในภาควิชาภาษาจีน จะต้องมีผลสอบ HSK 4 ขึ้นไป (มีอายุไม่เกิน 2 ปี)
9.) หากเอกสารผ่านทั้งหมดจะต้องมีการเสียค่าสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเป็นจำนวน 60 USD หรือ 400 หยวน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Schools & Faculties information : http://www.hit.edu.cn/11296/list.htm
Supervisor information :  http://homepage.hit.edu.cn/home-index
Relative materials form :  http://studyathit.hit.edu.cn/post/index/459
เบอร์โทร
Tel : +86-451-86412647  Korean
       +86-451-86402455  English
       +86-451-86402455  Russian
E-mail : [email protected]
Mailing Adress: No.11 Siling Street, Nangang District, Harbin (150001), China 


เรื่อง : แองจี้ ธนธร ศิระพัฒน์