ถกดราม่า!! ‘ทุบสกาลา’ ฝ่ายหนึ่งอยากอนุรักษ์ อีกฝ่ายหวังจะทุบเพื่อพัฒนา | NEWS GEN TIMES ชวนคิด กับ กิตติธัช EP.27

ถกดราม่า!! ‘ทุบสกาลา’

เมื่อฝ่ายหนึ่งอยากอนุรักษ์ แต่ไม่เห็นคิดจะอุดหนุนหรือใช้บริการ เพื่อให้ธุรกิจนั้นอยู่รอด!!

ส่วนอีกฝ่าย หากหวังจะทุบเพื่อพัฒนา ควรคงคุณค่าเดิมใดเข้าไปผสมผสานกับสิ่งใหม่จะได้หรือไม่?

นี่คืออีกเรื่องชวนคิดกับอีกหลายๆ สถาปัตยกรรมเก่าแก่หรือแม้แต่ธุรกิจดั้งเดิม ที่อาจต้องถึงวัน ‘ดับสลาย’ เพราะไม่สามารถต้านต่อกระแสธารการพัฒนาและปรับตัวไปต่อไม่ทันต่อสังคมโลกยุคใหม่

NEWS GEN TIMES ชวนคิด กับ กิตติธัช

โดย อ.ต้อม - กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ นักวิชาการอิสระและอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

.

.


แหล่งรวม "บทความและคอนเทนต์แปลกใหม่!!!" แบบไร้ Toxic ติดตามได้ที่ Blockdit : THE STATES TIMES 
???? https://www.blockdit.com/pages/60583e7ff90e240c3e7f1c32