เปิดรับสมัครแล้ว ทุนระดับปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับจาก QS World ว่าเป็นอันดับ 1 ของประเทศจีน และติด 1 ใน 3 ของเอเชีย กับมหาวิทยาลัย Tsinghua University

มหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua University) ตั้งอยู่ที่เมืองปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนถึง 2 คน ได้แก่ ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน Xi Jinping และอดีตประธานาธิบดี Hu Jintao นอกจากนี้ ยังเป็น  1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 9 แห่งของจีนที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับทุนสนับสนุนด้านการวิจัยจากรัฐบาลจีน นอกจากนี้ยังขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดี และเข้ายากที่สุดของประเทศจีน จากการจัดอันดับจากหลายๆองค์กร ไม่ว่าจะเป็น

- Times Higher Education World University Rankings (2020) (No. 1)
- US News Global University Rankings (2020) (No. 2)
- QS World University Rankings (2020) (No. 3)
- ARWU World University Rankings (2019) (No. 3)
- QS Graduate Employability Rankings (2020)
- Top 25 in the World
- QS World University Rankings (2020) (No. 16)
- THE World University Rankings (2020) (No. 23)

ส่วนเรื่องคุณภาพการเรียน ทางมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงโดดเด่นระดับโลกทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จนได้รับฉายาว่าเป็น “MIT แห่งเมืองจีน” โดยในปี 2020 - 2021 ทางมหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดกว่า 3,000 คน มาจากกว่า 130 ประเทศ

โดยรายวิชาที่เปิดขอทุนระดับปริญญาโทมีจำนวน 22 วิชา และระดับปริญญาเอก 8 วิชา 
สามารถเข้าไปดูได้ที่  https://yz.tsinghua.edu.cn/en/Programs/Doctoral_Degrees.htm

โดยแบ่งเป็นทุน 2 ประเภทคือ
1.) ทุน CGS หรือ Chinese Government Scholarship ซึ่งจะครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียน ค่าหอ ค่าประกัน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
2.) ทุนค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ทุนรัฐบาลปักกิ่งสำหรับนักเรียนต่างชาติ ทุนจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายแล้วแต่ที่หน่วยงานที่ให้ทุนกำหนด และที่สำคัญจะมีทุนพิเศษให้แก่นักเรียนที่ทำเกรดได้ดีที่สุดในแต่ละชั้นปีอีกด้วย

สำหรับเอกสารประกอบการสมัครในส่วนของ Personal statement จะต้องกรอกตามแบบฟอร์มที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดโดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ : https://yz.tsinghua.edu.cn/en/info/1020/1072.htm

และสำหรับเกณฑ์คะแนนในการยื่นเข้าขอทุนในแต่ละภาควิชาจะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
- ระดับปริญญาโท  : https://yz.tsinghua.edu.cn/en/Programs/Master_s_Degrees.htm
- ระดับปริญญาเอก : https://yz.tsinghua.edu.cn/en/Programs/Doctoral_Degrees.htm

ระยะเวลาที่เปิดรับสมัครสำหรับภาควิชาภาษาจีน (Beijing Time)
รอบที่ 1 :  ตั้งแต่เวลา 8.00 วันที่ 15 ตุลาคม  – วันที่ 15 ธันวาคม 
รอบที่ 2 :  ตั้งแต่เวลา 8.00 วันที่ 1  มกราคม – วันที่ 1 มีนาคม
โดยสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครจากลิงค์นี้ :  http://gradadmission.tsinghua.edu.cn/f/login

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครภาควิชาภาษาอังกฤษสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://yz.tsinghua.edu.cn/en/Programs/Graduate_Programs_in_English.htm

โดยจะต้องชำระค่าสมัครเป็นจำนวน 800 หยวน
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  https://yz.tsinghua.edu.cn/en/info/1035/1058.htm

Contact Information
Graduate Admissions Office, Tsinghua University, Beijing 100084 P. R. China
Tel: +86-10-62781380 Email:[email protected] 
Application Portal: http://gradadmission.tsinghua.edu.cn


เรื่อง : แองจี้ ธนธร ศิระพัฒน์