สุดยอดทั้งแม่ - ลูก!! “ILINK” คว้าคะแนนดีเลิศระดับ 5 ดาว 3 ปีซ้อน!! จาก CGR สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ประกาศผลรางวัล CGR ประจำปี 2564 ซึ่ง ILINK ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent) ปีนี้เป็นปีที่ 3

และ ITEL ก็ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว เป็นปีแรก เช่นกันค่ะ