คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภาอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 10 ต.ค. 64

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 ต.ค. 2564
สอบข้อเขียน 14 – 15 ต.ค. 2564
ตรวจสุขภาพร่างกาย จิตใจ 20 ต.ค. 2564
สอบสัมภาษณ์ 21 ต.ค. 2564
รายงานตัว และลงทะเบียน 28 ต.ค. 2564
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พ.ย. 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. ผู้สำเร็จการศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติ
3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสายวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

น้องๆ ที่สนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายรับสมัคร : 02-800-6800 ถึง 5 หรือ 081-6352536
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี www.bkkthon.ac.th และ www.facebook.com/BTUclub
เว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์ www.md-btu.com และ www.facebook.com/MdBtuOfficial

หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1

รายละเอียด >> https://www.md-btu.com/copy-of-อาคารแพทย