คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564

#คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564

✏️ ทำข้อสอบต้องใช้ 2B แต่ถ้าอยากมีชีวิตดี ๆ ต้องมีสองเรา