???? ประกาศผล นักเรียนแพทย์ที่จบจากต่างประเทศ และได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ฝึกหัดประจำสถาบันการแพทย์ในไทย ประจำปี 64????????‍⚕

???? ประกาศผล นักเรียนแพทย์ที่จบจากต่างประเทศ และได้รับคัดเลือกเป็นแพทย์ฝึกหัดประจำสถาบันการแพทย์ในไทย ประจำปี 64????????‍⚕????

**โดยนักเรียนที่เรียนจบแพทย์ ณ ต่างประเทศ สามารถได้รับสิทธิอาชีพหมอในไทย เช่นเดียวกับผู้ที่เรียนจบแพทย์ในประเทศไทย