คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564

#คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564

✏️ อยากพาเธอเข้าห้องสอบ เพราะเธอคือคำตอบ ของทุกอย่าง