คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

#คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

✏️เรื่องรักไม่ค่อยเซียน เรื่องเรียนไม่รู้เรื่องเลย