#คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 

#คำคมการศึกษา ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 

✏️จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้คือ การตั้งคำถาม