กระทรวงแรงงาน เตรียมจัด"นัดพบแรงงาน Online" ช่วยคนหางาน ผ่านวิกฤตโควิด -19

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งจัด"นัดพบแรงงาน Online พร้อมกันใน 9 จังหวัดใหญ่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครราชสีมา อุดรธานี เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และนครศรีธรรมราช เป้าหมายช่วยคนถูกเลิกจ้าง คนว่างงาน และคนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีทีท่าว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะลดลง ส่งผลให้การดำเนินการในกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการจัดหางานในรูปแบบที่ผ่านมา ที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ต้องชะลอ ปรับ เปลี่ยน เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการศบค. อย่างไรก็ดี ความต้องการจ้างงานและความต้องการมีงานทำยังคงมีอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่รอไม่ได้  ทุกหน่วยงานจึงต้องปรับรูปแบบและแนวทางของการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ให้เหมาะสม หลังประชุมหารือได้ข้อสรุปว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดจะจัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ในรูปแบบ “นัดพบแรงงาน  Online” พร้อมกันใน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. -16.30 น. โดยการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ สร้างห้องแต่ละประเภทกิจกรรม อาทิ ห้องกิจกรรมนัดพบแรงงาน ห้องกิจกรรมการฝึกอบรมสาธิตการประกอบอาชีพ ห้องกิจกรรมการฝึกอบรมเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อให้ผู้สนใจได้ลงทะเบียนในห้องกิจกรรมที่ต้องการ และมีสำนักงานจัดหางานจังหวัดเป็นผู้ประสาน กำหนดนัดหมาย ตารางคิวการสัมภาษณ์งานผ่านระบบ VDO Conference  ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะดำเนินการแบบออนไลน์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

“ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รู้สึกห่วงใยคนว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างมาก และได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนว่า นอกจากการปฏิบัติงานในหน้าที่แล้ว ยังต้องทำงานด้วยความเห็นอกเห็นใจประชาชน คำนึงถึงความลำบากของคนหางาน เพื่อเปิดโอกาสให้กับคนหางานได้เข้าถึงตำแหน่งงาน นำไปสู่การมีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำมาโดยตลอดว่าคนไทยที่ประสงค์ทำงานต้องได้รับโอกาส สามารถเข้าถึงการจ้างงานที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดลงพื้นที่สำรวจตำแหน่งงานว่างของนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน Online เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม  เพื่อรวบรวมข้อมูลตำแหน่งงานว่างอย่างเป็นปัจจุบันที่สุดลงในระบบ เตรียมพร้อมแก่คนหางานที่จะมาใช้บริการนัดพบแรงงาน Online ในวันที่  6 สิงหาคม 2564  
นอกจากการจัดงานนี้ กรมการจัดหางานยังรวบรวมตำแหน่งงานว่าง ทั้งงานประจำและงานพาร์ทไทม์ จากนายจ้าง/สถานประกอบการทั่วประเทศที่ยังมีความต้องการจ้างงาน จำนวน 72,569 อัตรา โดยตำแหน่งงานว่าง 10 อันดับแรกที่นายจ้าง/สถานประกอบการต้องการมากที่สุด ได้แก่ 1.แรงงานในด้านการผลิตต่าง ๆ, แรงงานทั่วไป 2.แรงงานด้านการประกอบอื่น ๆ 3.แรงงานด้านการผลิต 4.พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่นๆ 5.ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ 6. ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ 7.พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น ๆ 8.พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน), พนักงานขายของหน้าร้าน 9.พนักงานขับรถยนต์ 10.นักการตลาด ; เจ้าหน้าที่การตลาด ; เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ซึ่งจะได้รับอัตราค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด

“ทั้งนี้ ผู้ว่างงานที่ประสงค์จะหางานทำ สามารถเลือกสมัครงานผ่านช่องทางการให้บริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th  เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางไปติดต่อที่สำนักงาน ลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่ในกรณีที่ไม่สามารถใช้บริการแบบออนไลน์ได้ สามารถติดต่อขอรับบริการ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่สาธารณสุขในพื้นที่กำหนด” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว