ม.หอการค้าฯ หวั่นล็อกดาวน์ ทำเศรษฐกิจเจ๊งหนัก

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากการสำรวจความเห็นภาคธุรกิจ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการล็อกดาวน์ เช่นเดียวกับโควิด-19 รอบแรก โดยมีส่วนที่ไม่เห็นด้วย 38.4% เนื่องจากกลัวกระทบและทำให้เศรษฐกิจแย่ลง กลัวว่าธุรกิจต้องหยุดดำเนินการ ส่วนที่เห็นด้วย 35.7% ต้องการให้เจ็บแต่จบ ขณะที่กลุ่มแน่ใจ 25.9% เพราะต้องการข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนกว่านี้ 

ส่วนการล็อกดาวน์นั้นจะส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร ในตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะ ไม่ทราบว่าจะทำการล็อกดาวน์หรือไม่ และอย่างไร แต่ถ้าหากมีการล็อกดาวน์ 1 เดือนจะสร้างความศูนย์เสียในระบบเศรษฐกิจ 2-3 แสนล้านบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับความยืดเยื้อ และการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังคลายล็อกดาวน์ ดังนั้น จึงยังประเมินตัวเลขทางเศรษฐกิจไม่ได้

ทั้งนี้หากมีการล็อกดาวน์จริง รัฐบาลก็ควรเยียวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่าน โครงการคนละครึ่ง ซึ่งเหมาะสมที่สุด โดยอาจเติมเงินในโครงการคนละครึ่ง ช่วยให้มีเงินหมุนเวียน ส่วนประชาชนที่มีกำลังซื้อน้อยก็เติมเงินด้วยโครงการ เราชนะ หรือ ม33เรารักกัน

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ในเดือนมิถุนายน 2564 อยู่ที่ 43.1 ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งอยู่ที่ 44.7 โดยดัชนีลดลงอย่างต่อเนื่องมาเป็น เดือนที่ 4 และต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ในรอบ 22 ปี 9 เดือน ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ 37.3 ลดลงจาก 38.9 ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานทำ อยู่ที่ 40.0 ลดลงจาก41.3 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ 52.1 ลดลงจาก 53.9