5 มหาลัยที่ค่าเทอมถูกใจในประเทศนิวซีแลนด์ !

ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศในฝันของใครหลาย ๆ ด้วยประเทศที่สวยงามและสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่ร่มรื่น และสังคมที่เป็นมิตร จึงเป็นอีกหนึ่งประเทศที่หลาย ๆ คนใฝ่ฝันอยากที่จะได้ใช้ชีวิตหรือมีความฝันอยากที่จะเข้าศึกษาต่อในต่างประเทศ

นอกจากจะเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องบรรยากาศที่ดีแล้ว ประเทศนิวซีแลนด์ยังได้เป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลกโดยได้รับการประเมินจากระบบการศึกษา 35 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับทุกระดับการเรียน การศึกษา อย่างในช่วงระดับอุดมศึกษาหรือภาคมหาวิทยาลัย ในประเทศนิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยให้เลือกเข้าศึกษามากมาย โดยในวันนี้ทาง THE STUDY TIMES จะมานำเสนอ 5 มหาวิทยาลัยที่มีค่าเทอมถูกในประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเป็นตัวเลือกหรือแนวทางให้ผู้ปกครองได้ตัดสินใจและลองพิจารณาให้ลูก ๆ ของคุณได้เข้าศึกษาต่อ แต่จะมีมหาวิทยาลัยอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลยค่ะ ! (อัตราแลกเปลี่ยนวันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

 

University of Canterbury

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองเมืองไครสต์เชิร์ช เป็นมหาวิทยาลัยของทางรัฐบาลนิวซีแลนด์ โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดหลักสูตรการสอนตั้งแต่ ค.ศ.1873 ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดหลากหลายคณะ มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอกกันเลยทีเดียว โดยมหาวิทยาลัย Canterbury มีคณะต่าง ๆ ที่น่าสนใจอาทิคณะ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

โดยค่าเทอมของ University of Canterbury อยู่ที่ประมาณ NZ$32,950 หรือประมาณ 740,379.91 บาท สำหรับระดับปริญญาตรี และ NZ$35,040 หรือประมาณ 787,341.79 บาท ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยค่าการศึกษาจะขึ้นอยู่กับสาขาหรือคณะที่เรียนเช่นกัน และอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเวิร์คช็อปและค่าทัศนศึกษาของทางมหาวิทยาลัย 
เครดิตภาพ : scholarship-positions.com/

 

Massey University

เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ มี 3 วิทยาเขตตั้งอยู่ที่ Auckland , Wellington และ Palmerston North ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีวิทยาเขตอยู่ที่ Albany และ Wellington มหาวิทยาลัยแห่งนี้เปิดหลักสูตรการสอนมาตั้งแต่ ค.ศ.1927 มีคุณภาพการสอนที่ยอดเยี่ยมอีกทั้งยังติดท็อป 300 ของโลกจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ประจำปี 2019 อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิชาการบินแห่งเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีคณะให้นักศึกษาเลือกเรียนต่อมากมาย นอกจากนี้ยังมีทุนให้กับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศมากมายอีกด้วย

โดยค่าเทอม Massey University จะอยู่ประมาณ NZ$29,190 หรือประมาณ 655,496.48 บาท สำหรับระดับปริญญาตรี และ NZ$32,240 หรือประมาณ 724,426.35 บาท สำหรับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอาทิเช่น ค่าหนังสือ ค่าหอพัก รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกด้วย 
เครดิตภาพ : manawatunz.co.nz

 

The University of Auckland

เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1883 มีนักศึกษามากที่ถึงประมาณ 40,000 คนต่อปี และ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการอย่างมาก มีการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องโดยสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีสาขาวิชาที่เด่น ๆ เช่นสาขาวิชาแพทยศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีการแจกทุนให้กับนักศึกษาต่างประเทศอีกด้วย 

โดยค่าเทอม The University of Auckland สำหรับระดับปริญญาตรีโดยประมาณคือ NZ$32,280 หรือประมาณ 725,325.14 บาท แล้วแต่สาขาหรือคณะที่เรียน และ NZ$35,048 หรือประมาณ 787,521.55 บาท สำหรับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และอาจมีค่าธรรมเนียมนักศึกษาเพิ่มอีกด้วย
เครดิตภาพ : studyabroad.shiksha.com

 

Lincoln University

มหาวิยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.1878 ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับ 5 ดาวของ QS Stars Rating System 2018 เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่มีความสงบ และมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอยู่เสมอ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการให้ทุนนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศค่อนข้างเยอะมาก มีสาขาที่เปิดสอนเด่น ๆ เช่นสาขา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นต้น

โดยค่าเทอมของ Lincoln University จะอยู่ที่ประมาณ NZ$27,930 หรือประมาณ 627,581.51 บาท สำหรับปริญญาตรี แล้วแต่สาขาหรือคณะที่เรียน และ NZ$31,410 หรือประมาณ 705,776.42 บาท สำหรับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และอาจจะมีค่าที่พัก ค่าส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และค่าทัศนศึกษาอีกด้วย 
เครดิตภาพ : https://en.wikipedia.org/

 

Auckland University of Technology (AUT)

เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองลงมาจาก The University of Auckland ได้รับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปี ค.ศ.2000 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศูนย์วิจัยและสถาบันกว่า 60 มีการวิจัยด้านอวกาศจนถึงปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการหุ่นยนต์ รวมถึงด้านนิเวศวิทยาจนถึงกิจกรรมทางกายและโภชนาการ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่างมาก และมีการพัฒนาในการสอนอยู่เสมอ มีคณะที่โดดเด่นเช่น คณะการออกแบบและเทคโนโลยีสร้างสรรค์ คณะสุขภาพและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

โดยค่าเทอมของ AUT ในระดับปริญญาตรีจะอยู่ที่ประมาณ NZ$32,430 หรือประมาณ 728,695.61 บาท และ NZ$36,100 หรือประมาณ 811,159.78 บาท ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นค่าบริการนักศึกษาและค่าประกันสำหรับนักศึกษา
เครดิตภาพ : geteducation.co.th

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ที่มีค่าเทอมและมาตรฐานการเรียน การสอน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษาหรือผู้ปกครองที่สนใจ อาจจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นการตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อในภาคปริญญาต่าง ๆ ทาง THE STUDY TIMES หวังว่าข้อมูลที่ได้นำเสนอจะเป็นอีกทางเลือกในการเลือกตัดสินใจในการเรียนต่อต่างประเทศนะคะ 


แหล่งข้อมูล : https://studyabroadaide.com/cheap-universities-in-new-zealand/

https://www.hotcourses.in.th/study-in-new-zealand/applying-to-university/top-universities-new-zealand-cheapest-fees-international-students/

https://www.hotcourses.in.th/study/newzealand/international/schools-colleges-university/134/list.html