‘ดร.พิสิฐ’ ชี้ การจัดสรรงบประมาณลงธนาคารรัฐต่างๆ ไม่คำนึงถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยุคโควิด วอนสำนักงบฯ นำไปพิจารณาโอกาต่อไป

ในการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ภายหลังจากการประชุมร่วมกับธนาคารของรัฐทั้ง 6 แห่ง ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม ในฐานะรองประธานกรรมาธิการได้ชี้ให้เห็นว่า การจัดสรรงบประมาณ 2565 ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจโควิด ยังไม่ได้คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ในการก่อให้เกิดการกระตุ้นธุรกรรมเศรษฐกิจจากธนาคารต่างๆ ของรัฐ จากตัวเลขที่สรุปในตาราง พบว่าธนาคารที่มีกำลังมาก คือทุนและสินทรัพย์มากซึ่งน่าจะมีความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มาก กลับได้งบประมาณน้อย แต่ธนาคารของรัฐที่มีทุนน้อยและงบดุลน้อยกลับได้รับงบประมาณมากกว่า อย่างเช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่สามารถจะช่วยภาคอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งมีความเชื่อมโยงกับการผลิตและการจ้างงานมาก กลับได้งบประมาณน้อย เป็นต้น ยกเว้น ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.) ซึ่งเป็นธนาคารที่มีนโยบายช่วยเกษตรกรโดยตรง ดังนั้น ดร.พิสิฐ จึงขอฝากเป็นประเด็นให้สำนักงบประมาณได้นำไปประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในโอกาสต่อไป