Click on Clear เขี่ยบอล เล่าเรื่องบอลก่อนเกม วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

Click on Clear เขี่ยบอล เล่าเรื่องบอลก่อนเกม วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยูโร​ 2020​ วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

23.00 น. กลุ่ม เอฟ : ฮังการี - โปรตุเกส / สนาม : ปุสกัส อารีนา กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี

02.00 น. กลุ่ม เอฟ : ฝรั่งเศส - เยอรมนี / สนาม : อัลลิอันซ์ อารีนา เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี

ดำเนินรายการโดย ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา PROGRAM DIRECTOR THE STATES TIMES และ เบลล์ ขอบสนาม

.

.