ถอดบทเรียนการสื่อสารวัคซีนพาสปอร์ตในอียู ที่ไทยควรศึกษา | NEWS GEN TIMES ชวนคิด กับ กิตติธัช

ชวนดู ‘อียู’ แล้วมองดูไทย ถอดบทเรียนการสื่อสารวัคซีนพาสปอร์ตในอียู

‘เข้าใจง่าย - ไม่สับสน’ สะท้อนวิกฤติสื่อสารไทย แก้ยังไงก็ไม่หาย

NEWS GEN TIMES ชวนคิด กับ กิตติธัช

โดย​ อ.ต้อม -​ กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ นักวิชาการอิสระ และอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรม สอนพิเศษด้าน ปรัชญาการเมือง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 

.

.