เวลาคุณภาพ คือ การที่พ่อแม่ได้ใช้เวลากับลูกอย่างมีคุณภาพ มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากเรื่องร้ายก็ยังมีเรื่องดี ๆ ซ่อนอยู่ เพราะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่พ่อแม่จะได้ใช้เวลาอยู่กับลูก กอบโกยช่วงเวลาที่ลูกอยู่บ้าน ใช้เวลาคุณภาพกับลูกให้มากขึ้น 

เวลาคุณภาพ คือ การใช้เวลากับลูกอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่ ที่คุณพ่อคุณแม่ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับลูก มีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ อาจเป็นเวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่ขอให้เวลานั้นมีคุณภาพ ให้ความสำคัญกับคนข้างหน้า ให้ลูกเป็นศูนย์กลาง หลีกเลี่ยงการสอน การบ่น การสั่ง ขณะที่ใช้เวลาคุณภาพ

วิธีสร้างเวลาคุณภาพ สำหรับลูกแต่ละวัย
• สำหรับเด็กเล็ก ให้วางแผนทำกิจกรรมร่วมกัน ลองวางแผนว่าวันนี้จะทำอะไร แต่ไม่บังคับให้ลูกทำ เช่น วางแผนจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการเล่นอิสระ หลีกเลี่ยงที่จะสอน บังคับ หรือเข้าไปช่วย แต่ให้ชื่นชม พูดเชิงบวก ให้กำลังใจลูก

• สำหรับวัยประถม ควรเป็นกิจกรรมที่ให้ลูกได้เลือกว่าเขาอยากทำอะไร เช่น ไปว่ายน้ำ ท่องเที่ยว ให้เขาลองหาข้อมูล และรับฟังเขา การได้รับการยอมรับ ความรู้สึกมีตัวตนที่ได้เลือกเอง ทำเอง โดยมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุน เป็นการสร้าง Self-Esteem อีกทางหนึ่ง

สำหรับวัยรุ่น มีความเป็นอิสระ มีความเป็นตัวตน มีเวลาของตัวเองมากขึ้น อาจต้องยืดหยุ่นเรื่องเวลาคุณภาพ ถามไถ่ความรู้สึก หลีกเลี่ยงการถามเรื่องเรียน ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านด้วยกัน ลูกวัยรุ่นจำเป็นต้องฟังให้เยอะ ยอมรับในตัวตนของลูกให้มาก บางครั้งที่ลูกไม่อยากคุยกับพ่อแม่ อาจเป็นเพราะรู้สึกไม่สบายใจ

เวลาคุณภาพ ระหว่างพ่อแม่ลูกที่ถือว่าประสบความสำเร็จ สิ่งที่ตามมา คือ ความสัมพันธ์และการสื่อสาร ลูกจะเข้าหาพ่อแม่มากขึ้น ปฏิสัมพันธ์จะสร้างได้ดีมาก หากสร้างมาตั้งแต่ลูกยังเล็ก ความสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นปัจจัยดึงลูกให้อยู่กับบ้าน แต่หากความสัมพันธ์ไม่ดี อาจจะมีความขัดแย้งหรือความไม่ไว้ใจ ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในบ้าน บ้านจะกลายเป็นปัจจัยที่ผลักเด็กออกไปข้างนอก 

บางครั้งที่พบเด็กกระทำความผิด ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาความสัมพันธ์ในบ้านที่อาจจะพร่องไป ลูกเลือกออกไปข้างนอก เพราะข้างนอกรับฟังเขา เขามีตัวตน จึงต้องหาวิธีทำอย่างไรที่จะให้ลูกรู้สึกว่าอยู่กับพ่อแม่แล้วเขามีตัวตน ทำให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ลูกจะสื่อสารอะไรก็ได้กับพ่อแม่ 


สามารถย้อนไปฟังการ LIVE หัวข้อที่น่าสนใจเหล่านี้เพิ่มเติมได้ที่ เพจดีต่อลูก
หัวข้อ : เวลาคุณภาพกับลูก สร้างอย่างไรดี
Link : https://www.facebook.com/watch/live/?v=438639954254704&ref=watch_permalink
เขียนและเรียบเรียงเรื่องโดย: ภารวี สุภามาลา