วันนี้เป็นวันครบรอบการสถาปนาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอายุมากว่า 88 ปี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2476 โดยแรกเริ่มเดิมที การศึกษาวิชาด้านสถาปัตยกรรมของประเทศไทยนั้น เริ่มขึ้นที่โรงเรียนเพาะช่าง โดยมีอาจารย์นารถ โพธิประสาท ผู้ซึ่งได้ทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นคนแรก ๆ รวมทั้งยังเป็นผู้วางหลักสูตรสถาปัตยกรรมขั้นทดลองเมื่อปี พ.ศ.2473 โดยรับนักเรียนเพาะช่างที่เรียนวิชาวาดเขียน มาเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าวนี้ จำนวน 30 คน

ผลปรากฎว่า การทดลองสอนเป็นที่น่าพอใจ ต่อมากระทรวงธรรมการ (ชื่อกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น) มีคำสั่งให้โอนแผนกสถาปัตยกรรมของโรงเรียนเพาะช่าง ไปขึ้นกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทั่งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2476 ได้มีการจัดตั้งแผนกสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขึ้นเป็นแผนกหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงถือเอาวันดังกล่าวนี้ เป็นวันแรกของการสถาปนาคณะ

ต่อมาในปี พ.ศ.2482 ทางมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ยกแผนกสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขึ้นเป็นคณะของตัวเอง พร้อมทั้งกำหนดให้คณะสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย แผนกสถาปัตยกรรม แผนกศิลปกรรม และแผนกผังเมือง ทั้งนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นโรงเรียนระดับอุดมศึกษาทางสถาปัตยกรรมแห่งแรกของประเทศ ที่ทำหน้าที่ผลิตสถาปนิกออกสู่สังคม

ผ่านมาถึงวันนี้ กว่า 88 ปีที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ผลิตบัณฑิตด้านการออกแบบออกมามากมาย แต่นอกเหนือไปกว่านั้น คณะแห่งนี้ยังกลายเป็นแหล่งเพาะบ่ม ‘เหล่านักสร้างสรรค์’ ที่ก้าวออกไปทำสื่อฯ และผลิตผลงานสร้างสรรค์มากมายหลายแขนง จึงส่งให้ ‘สถาปัตย์ฯ จุฬา’ มีชื่อเสียง และกลายเป็นคณะชั้นนำของเมืองไทยไปในที่สุด

 

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์_จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


.แหล่งรวม "บทความและคอนเทนต์แปลกใหม่!!!" แบบไร้ Toxic ติดตามได้ที่ THE STATES TIMES Blockdit
LINK : https://www.blockdit.com/pages/60583e7ff90e240c3e7f1c3