Sinovac ผลลัพธ์จากการใช้จริง ที่เหนือกว่าตอนทดสอบ | NEWS GEN TIMES ชวนคิด กับ กิตติธัช

NEWS GEN TIMES ชวนคิด กับ กิตติธัช

โดย อ.ต้อม - กิตติธัช ชัยประสิทธิ์ นักวิชาการอิสระ และอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรม สอนพิเศษด้าน ปรัชญาการเมือง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 

ชวนคิดไปกับหนึ่งในวัคซีนที่ถูกดิสเครดิตมากสุดในตอนนี้!! อย่าง Sinovac กับผลลัพธ์เมื่อฉีดใช้จริง ที่โชว์คุณภาพเหนือกว่าผลการทดสอบ!!

.

.