วันนี้เมื่อ 29 ปีก่อน ถือเป็นวันที่มีความสำคัญ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ให้บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ความรุนแรง ‘พฤษภาทมิฬ’ เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชดำรัส จนนำไปสู่การยุติเหตุการณ์ลงในที่สุด

เหตุการณ์ ‘พฤษภาทมิฬ’ เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวประท้วงรัฐบาลที่มี พลเอกสุจินดา คราประยูร เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีความเข้าใจว่า การขึ้นดำรงตำแหน่งของพลเอกสุจินดา เป็นการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) โดยหนึ่งในแกนนำของประชาชนที่ออกมาเรียกร้อง นั่นคือ พลตรีจำลอง ศรีเมือง

เหตุการณ์ค่อย ๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม พ.ศ.2535 จนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2535 พลเอกสุจินดา คราประยูร ประกาศห้ามมิให้บุคคลใดในกรุงเทพมหานครออกนอกเคหสถาน แต่ในเวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีรับสั่งให้ผู้นำทั้งสองฝ่าย คือพลเอกสุจินดา คราประยูร และพลตรีจำลอง ศรีเมือง เข้าเฝ้าฯ โดยมีบุคคลที่นำเข้าเฝ้าฯ คือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรี และนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี ในขณะนั้น

ในการณ์นั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชดำรัสต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีใจความบางท่อนบางตอนว่า...

“การเผชิญหน้าตอนแรก ก็จะเห็นจุดประสงค์ของทั้งสองฝ่ายได้ชัดเจนพอสมควร แต่ต่อมาภายหลัง 10 กว่าวัน ก็เห็นแล้วว่า การเผชิญหน้านั้น เปลี่ยนโฉมไปอย่างมาก จนกระทั่งออกมาอย่างไรก็ตาม เสียทั้งนั้น เพราะว่าทำให้มีความเสียหาย...”

“...ฉะนั้น การที่จะเป็นไปอย่างนี้ต่อไป จะเป็นเหตุผลหรือต้นตออย่างไรก็ช่าง เพราะเดี๋ยวนี้เหตุผลเปลี่ยนไป ถ้าหากว่าเผชิญหน้ากันแบบนี้ต่อไป เมืองไทยมีแต่ล่มจมลงไป แล้วก็จะทำให้ประเทศไทย ที่เราสร้างเสริมขึ้นมาอย่างดี เป็นเวลานาน จะกลายเป็นประเทศที่ไม่มีความหมาย หรือมีความหมายในทางลบเป็นอย่างมาก...”

ภายหลังการเข้าเฝ้าฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2535 พลเอกสุจินดา คราประยูร ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รักษาการแทนเป็นการชั่วคราว พร้อมกับประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ทั้งหมด จนนำมาซึ่งการคลี่คลายความขัดแย้ง และความรุนแรงลงนับจากนั้น

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/พฤษภาทมิฬ 

https://siamrath.co.th/n/188944


แหล่งรวม "บทความและคอนเทนต์แปลกใหม่!!!" แบบไร้ Toxic ติดตามได้ที่ THE STATES TIMES Blockdit
LINK : https://www.blockdit.com/pages/60583e7ff90e240c3e7f1c32