'บิ๊กป้อม' คุมเข้มแก้ค้ามนุษย์   ประชุม ปคม. สั่งเร่งขับเคลื่อนมาตรการ ปก./ปราบปราม/เยียวยาผู้ถูกกระทำ  ให้กำลังใจ จนท.ทำงานระวังโควิด-19  เน้นสร้างความเข้าใจ ปชช.  ย้ำจนท.รัฐห้ามยุ่งเกี่ยวรับผลประโยชน์ เด็ดขาด  มุ่งขจัดการค้ามนุษย์ ให้หมดสิ้นไป  ยกระดับส

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่าวันนี้ เวลา10.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ครั้งที่ 2/2564  ณ  ห้องประชุมวิจิตรวาทการ  สมช. ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมได้รับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของ ปคม.ซึ่งมีความคืบหน้า ตามแผนงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา จัดระดับประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ประจำปี2564 โดย กระทรวงการต่างประเทศ ได้ส่งรายงานแล้ว เมื่อ 2 เม.ย.64  ซึ่งประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหา และตั้งเป้า ยกระดับสู่เทียร์ 1 ในปีนี้

พล.อ.ประวิตร ได้ย้ำว่า การค้ามนุษย์ ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องมุ่งมั่น ร่วมมือกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการป้องกัน การล่อลวง การละเมิดทางเพศกลุ่มเปราะบาง เด็กและสตรี ในสื่อออนไลน์ รวมทั้งการเยียวยาผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ และให้เร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการติดตามการลักลอบผู้โยกย้ายถิ่น และการติดตามนำเงินที่ได้จากการยึด อายัดทรัพย์ไปเยียวยาผู้เสียหาย พร้อมกำชับ การบริหารจัดการกองทุนเพื่อปกป้องและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ต้องมีความโปร่งใส ให้ความสำคัญกับการจัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ผ่านมา พร้อมทั้งขอให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน ได้รับทราบการดำเนินงาน ของรัฐบาล อย่างต่อเนื่องโดยทั่วกัน

พล.อ.ประวิตร  ยังได้กล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการ ที่เสียสละ ทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลด้วยดี ที่ผ่านมา พร้อมกำชับไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวหาผลประโยชน์ ในการนำพา ช่วยเหลือลักลอบ โดยเด็ดขาด เพื่อขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย และได้แสดงความห่วงใยขอให้ระมัดระวัง จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย