การบินไทยเดินหน้าคัดกรองพนักงานต่อรอบ 3 หลังไม่เข้าเป้า  สั่งขยายเวลายื่นเออร์รี่ ถึง 13 พ.ค.64  หวังลดให้เหลือ 1.5 หมื่นคน  

วันที่ 30 เมษายน 2564 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามที่บริษัท ได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน และจะประกอบกิจการภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่ดังกล่าวมีพนักงานคงเหลือประมาณ 14,000 ถึง 15,000 คน ตามความเหมาะสมกับแผนธุรกิจของการบินไทยในอนาคตนั้น

ล่าสุดบริษัทได้ ทำการกลั่นกรองพนักงานสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ เป็นครั้งที่ 2เสร็จสิ้น ปรากฎว่า มีพนักงานสนใจและแสดงความจำนงเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองครั้งนี้ 3,500 คน ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง 1,500 คน ส่วนอีก 2,000 คนไม่ผ่านการพิจารณาทั้งนี้ยังพบว่ายังคงมีตำแหน่งที่ว่างเหลืออยู่อีกกว่า 500 ตำแหน่ง เนื่องจากไม่มีผู้แสดงความจำนงเข้าสู่บางตำแหน่ง หรือไม่มีผู้แสดงความจำนงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งผู้ผ่านการกลั่นกรองสละสิทธิ์

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จึงจัดให้มีกระบวนกลั่นกรองสู่โครงสร้างองค์กรใหม่ ครั้งที่ 3 โดยจะเปิดให้พนักงานสามารถแสดงความจำนงผ่านระบบ ตั้งแต่วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองครั้งที่ 3 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ พนักงานที่ผ่านการกลั่นกรองครั้งที่ 3 จะเริ่มทำงานวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายเวลาโครงการร่วมใจจากองค์กร (Mutual Separation Plan) แผน B (MSP B) และโครงการร่วมใจจากองค์กรแผน C (MSP C) เพื่อให้พนักงานสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2564รายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้ บริษัทฯได้เปิดคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานใหม่ จำนวน 2 ครั้งแล้ว ล่าสุดมีพนักงานที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าทำงานในบริษัทรวมแล้ว 10,800 คน แบ่งเป็น ครั้งที่ 1 จำนวน 9,300 คน และครั้งที่ 2 จำนวน 1,500 คน