ผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ อดีตนักพูดรางวัลระดับประเทศ "ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์" | Click on clever Ep.10

 

เปิดเคล็ดลับการพูดของผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ ฝีมือไม่ธรรมดา จากประสบการณ์การแข่งขันด้านการพูดได้รับรางวัลระดับประเทศมากมาย สู่อาชีพผู้ประกาศข่าว ที่นอกจากอาศัยทักษะการพูดแล้ว ยังต้องพัฒนาตัวเองด้านอื่น ๆ ในทุก ๆ วัน

.