จับตา! ครม.ไฟเขียวกฎหมายบำเหน็จบำนาญ

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 30 มีนาคม 2564 ที่ประชุมเตรียมพิจารณาข้อเสนอของหน่วยงานต่าง ๆ หลายเรื่อง โดยเฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจ โดยกระทรวงการคลัง เสนอร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ และร่างพ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ รวม 2 ฉบับ พร้อมทั้งเสนอโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 

ส่วน กระทรวงพลังงาน เสนอร่างกฎกระทรวงการรับฟังความเห็นของประชาชน สำหรับโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และร่างกฎกระทรวงการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวมถึงเสนอร่างกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปีโตรเลียมเหลว

ขณะที่ กระทรวงพาณิชย์ ยังเสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริม เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเป็นธรรมทางการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภา

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเตรียมรับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ถึงแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว และมีผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบ โดยจะเริ่มนำร่องตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ ที่จังหวัดภูเก็ตก่อน และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ จะขยายจังหวัดนำร่องเพิ่มไปยังจังหวัดกระบี่ ,พังงา ,เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ,เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และเชียงใหม่