"เหมือนแพร กุสลานุภาพ" เด็กกิจกรรมเพื่อสังคม ใฝ่ฝันเปิดมูลนิธิพัฒนาเยาวชน | Click on Clever EP.8

ศักยภาพของเยาวชนคนหนึ่ง ส่องสว่างยิ่งขึ้นจากการทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตัวเอง และนำไปสู่ความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้อื่นตามมา นี่คือเรื่องราวของเธอ สาวนักกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ใฝ่ฝันมีมูลนิธิเป็นของเธอเอง

.

.

.

.