คติประจำใจจาก "Bruce Lee" (นักแสดงภาพยนตร์บู๊ ผู้เชี่ยวชาญศิลปะการป้องกันตัว)

“Life itself is your teacher, and you are in a state of constant learning.” 

“ชีวิตก็เป็นเหมือนครูในตัวของมันเอง และหน้าที่ของคุณคือเรียนรู้อยู่เสมอ”


- Bruce Lee (นักแสดงภาพยนตร์บู๊ ผู้เชี่ยวชาญศิลปะการป้องกันตัว)