ครม.ไฟเขียวต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คุมโควิด ตั้งแต่ 1 เม.ย.- 31 พ.ค.นี้ ตามที่ศบค.เสนอ พร้อมเห็นชอบพ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ 7 - 8 เม.ย.นี้

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่1เม.ย.-31 พ.ค.นี้ ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)ให้ความเห็นชอบ

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.เรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.ฎ.ปิดสมัยประชุมสภาสมัยวิสามัญ พ.ศ. ...ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแจ้งว่า การประชุมสมัยวิสามัญ ที่เพิ่งผ่านพ้นมาอาทิตย์ที่แล้วได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญ คือ เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ร่างพ.ร.บ.การเข้าชื่อกฎหมาย และพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ ในวาระที่ 2 ซึ่งพิจารณาได้ในบางมาตราเท่านั้น และยังมีร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ดังนั้นที่ประชุมร่วมรัฐสภาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียกประชุมสมัยวิสามัญอีกครั้งหนึ่ง คาดว่าจะเป็นวันที่ 7-8 เม.ย.นี้ โดยจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป โดยเรื่องนี้นายกฯให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการทำประชามติเข้ามาเกี่ยวข้อง นายกฯมีความจริงใจที่จะให้กฎหมายต่างๆได้ดำเนินการผ่านรัฐสภาตามความเหมาะสม โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำประชามติ

นอกจากนี้นายกฯได้กำชับให้หัวหน้าพรรคแต่ละพรรคให้ความสำคัญกับกฎหมายต่าง ๆ เหล่านี้ ทั้งกฎหมายประชามติ และกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วย