สัตหีบ...ถิ่นทหารน้ำ | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน โดย เจต ณ นคร : EP.12

จากหมู่บ้านชายทะเล ที่เล่าขานด้วยตำนาน อุดมไปด้วยนักเลง และเรื่องเล่าอิงปาฏิหาริย์ ก้าวมาสู่ความเจริญทุก ๆ ด้าน จากการสร้างฐานทัพเรือและโครงสร้างพื้นฐานทางยุทธศาสตร์ สู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่ต่อยอดทุกด้านของเศรษฐกิจไทย

ปี พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้า ฯ รัชกาลที่ 6 ได้ประพาสเพื่อทรงชมการซ้อมรบแล้วทรงทอดพระเนตรสภาพภูมิศาสตร์อันประกอบด้วยเกาะแก่งถึง 7 เกาะ และภูเขาสูงมองเห็นอ่าวไทยได้เป็นวงกว้าง น่าจะสร้างฐานทัพเรือได้ แต่ ณ เวลานั้นยังไม่ได้มีความพรักพร้อมในการดำเนินการและผู้รับผิดชอบ จึงทรงสงวนพื้นที่ไว้ จวบจนปี พ.ศ. 2463 เมื่อ “เสด็จเตี่ย” พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอดุมศักดิ์ ได้เริ่มสำรวจอย่างจริงจังและขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตสร้างฐานทัพเรือในปี พ.ศ. 2465 จนกลายมาเป็น “ฐานทัพเรือสัตหีบ” ที่สร้างให้อำเภอเล็ก ๆ ติดทะเลตะวันออกกลายมาเป็น ถิ่นทหารน้ำ ที่มีผู้คนจำนวนมากไปเยี่ยมเยือนอย่างไม่ขาดสาย 

.