กลมกลืน ชีวิต การงานและสัญญาณ WiFi | Click on Clear The Word EP.4

โลกที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามากลมกลืนในชีวิตประจำวัน อย่างแยกไม่ออก ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับไป Work life harmony จึงอาจเป็นนิยามใหม่ในการใช้ชีวิตในยุคนี้

.

 

.