'กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์' | The States Times Story เรื่องจริง ฟังเพลิน โดย เจต ณ นคร : EP.11

 

กว่า 120 ปี หลังนิวัติสยาม ศาลสักการะและพระอนุสาวรีย์กว่า 200 แห่ง เจ้านายผู้ทรงเป็นทั้ง ทหารเรือ หมอยา ผู้ชำนาญไสยเวทย์ จิตรกร นักประพันธ์เพลง ฯลฯ นายทหารเรือพระองค์แรกสู่นายพลเรือผู้หยั่งรากลึกของทัพเรือสยาม

นี่คือเรื่องราวของเจ้านายที่มีคุณูปการอย่างยิ่งยวดต่อประเทศชาติ ต่อกองทัพเรือ แม้พระองค์จะผ่านชีวิตที่มีขึ้น ลง คล้ายกับเรือที่ต้องผ่านคลื่นแห่งมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ แต่เรื่องราวของพระองค์ท่านก็ยังคงเป็นที่เล่าขานมาจวบจนปัจจุบันนี้ เรื่องราวที่แสดงถึงความเป็นมนุษย์ที่มีเนื้อแท้แกร่งกล้ายิ่งกว่าเหล็กในเรือ

พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือ เสด็จเตี่ย “พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย” 

.