รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ หนุนเลื่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 64 ออกไป 2 สัปดาห์ หวังช่วยเพิ่มโอกาสนักเรียนสอบติดคณะที่ตั้งใจมากขึ้น เหตุเพราะโควิด ทำให้ไม่สามารถเรียนได้ตามปกติ

นางสาวศิริภา อินทวิเชียร รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ หนุนนักเรียน เรียกร้องเลื่อนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2564 ขอให้นายกฯ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทบทวนการเลื่อนสอบสองสัปดาห์ สอบ GAT-PAT จากวันที่ 20 - 23 มี.ค. 2564 เป็นวันที่ 1 - 4 เม.ย. 2564 และเลื่อนสอบวิชาสามัญ จากวันที่ 3 - 4 เม.ย. 2564 เป็นวันที่ 17 - 18 เม.ย. 2564 ส่วนสอบ O-NET วันที่ 27 - 28 มี.ค. 2564 และ สอบ กสพท (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) วันที่ 10 เม.ย. 2564 ตามกำหนดการเดิม เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในการสอบเข้าเรียนคณะต่าง ๆ ตามที่ตั้งใจไว้

เนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนตามปกติได้ และเห็นว่านักเรียนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์ได้บางส่วน และรวมถึงการติวนอกเวลา ทำให้นักเรียนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวสำหรับการสอบเพิ่มเติมเพราะต้องใช้เวลาในการอ่าน และทำความเข้าใจบทเรียนด้วยตนเอง ดังนั้นการเลื่อนสอบ 2 สัปดาห์ จะเป็นทางออกที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้นักเรียนอีกจำนวนมากในสอบเข้าคณะที่ตั้งใจไว้

เพราะคะแนนเพียงครึ่งคะแนนก็ทำให้มีตัวเลือกคณะมากขึ้นแล้ว และเชื่อว่านักเรียนที่พร้อมสอบเข้าใจ และอยากเห็นเพื่อน ๆ สอบเข้าคณะที่ตั้งใจไว้ด้วยเช่นกัน ในเรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถเอาเสียงส่วนมากหรือส่วนน้อยว่าอยากเลื่อนสอบหรือไม่มาใช้ได้ในการตัดสินใจ แต่ควรยึดหลักว่าอะไรจะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาส และสร้างศักยภาพให้กับเยาวชนอนาคตของชาติ