อัจริยะลาออกวิศวะฯ จุฬาฯ มุ่งมั่นสร้างธุรกิจติวออนไลน์ "ณัฐชนน กำเนิดมณี" | Click on Clever EP.4

จากนักเรียน Gifted คณิตศาสตร์โรงเรียนดัง ตัวแทนโรงเรียนแข่งขันรายการ 180 iq สอบเข้าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ภาคอินเตอร์) ได้คะแนนเต็ม SAT เลข ฟิสิกส์และเคมี แต่ตัดสินใจลาออกหลังจากเรียนไปแค่เทอมเดียว เพราะค้นหาตัวเองเจอ และมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะสร้างอนาคตและธุรกิจติวออนไลน์ด้วยตัวของเขาเอง

.

.