กรมการค้าภายใน ชี้ราคาน้ำมันปาล์มปรับขึ้นจริง แต่เชื่อมีนาคมนี้เริ่มปรับราคาลง หลังผลปาล์มฤดูใหม่ทยอยออกทำให้มีผลผลิตเพียงพอ

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงกรณีปัญหาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดราคาแพงและขาดแคลน ว่า ในเดือน มี.ค.64 คาดว่า สถานการณ์น้ำมันปาล์มจะเริ่มคลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติ โดยผลผลิตปาล์มจะทยอยออกสู่ตลาดอีกครั้ง ดังนั้นในช่วงนี้ขอให้ผู้บริโภคใช้น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันลำข้าวไปก่อน

ส่วนราคาการขายในตอนนี้ พบว่ามีราคาปรับขึ้นจริง แต่ยืนยันว่ายังไม่มีปัญหาการขาดแคลน โดยบางพื้นที่มีการจำกัดการซื้อ ก็เพื่อต้องการกระจายสินค้าให้ทั่วถึง โดยในกรณีที่น้ำมันปาล์มขวด ตามร้านโชห่วย ร้านค้าในตลาดสดขายขึ้นเป็นขวด 60 บาท กรมฯ ได้ขอความร่วมมือสมาคมตลาดสดไทยดูแลไม่ให้มีการปรับขึ้นราคาเกินจริงจนทำให้ชาวบ้านเดือนร้อน

นายวัฒนศักย์ กล่าวว่า น้ำมันปาล์มแพงเป็นปัญหาระยะสั้น ๆ และหลังจากนี้น่าจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น อยากขอให้ชาวบ้านช่วยเห็นใจแก่เกษตรกรบ้าง เพราะที่ผ่านมาราคาผลปาล์มสดตกต่ำมานาน และเพิ่งกลับมีราคาสูงขึ้นช่วงนี้ จึงขอโอกาสให้เกษตรกรได้ขายผลปาล์มราคาดีบ้าง เพราะในเดือนมีนาคม เมื่อผลปาล์มฤดูใหม่ทยอยออกมา น่าจะทำให้มีผลผลิตเพียงพอ และทำให้ราคาปาล์มขวดลดลง