‘ชวน’ ยัน แก้คะแนนโหวตไม่ไว้วางใจไม่ได้ หลัง ‘พิธา’ โวยเครื่องลงคะแนนผิดพลาด ชี้ทำได้แค่บันทึกไว้ในการประชุมเท่านั้น แต่สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว โบ้ยอาจเป็นเพราะไม่ได้แสดงตนก่อนกดลงมติก็ได้

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. เวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ปฏิเสธหลังปรากฏมีการลงคะแนนไว้วางใจ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ว่าเกิดจากความผิดพลาดของเครื่องลงคะแนนว่า เบื้องต้นได้ทราบจากข่าวแล้ว โดยจะให้ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคะแนนได้ เนื่องจากสิ้นสุดการลงคะแนน และมีการแจ้งต่อที่ประชุมไว้ก่อนแล้ว แต่สามารถบันทึกไว้ในการประชุมได้

ซึ่งเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุของความผิดพลาดดังกล่าว ที่ผ่านมามีสมาชิกขอตรวจสอบคะแนนในกรณีลงคะแนน แต่ไม่ปรากฏคะแนนเสียงของตัวเอง ตนจึงกำชับสมาชิกทุกคนก่อนลงคะแนนทุกครั้งว่าเกิดปัญหาใดหรือไม่ ประเด็นดังกล่าวอาจจะเกิดจากไม่ได้แสดงตน หรือเมื่อแสดงตนแล้ว ก่อนลงมติต้องกดแสดงตนอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับการประชุมร่วมของรัฐสภาในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม วาระที่สองในวันที่ 24 - 25 ก.พ. นายชวน กล่าวว่า จะมีการนำร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ตำรวจแห่งชาติ และร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ซึ่งค้างจากการประชุมครั้งก่อนขึ้นมาพิจารณก่อนในการประขุมครั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในวาระที่สอง ตลอดทั้ง 2 วัน

โดยไม่มีการกำหนดกรอบเวลาในการอภิปราย สามารถประชุมได้จนกว่าการอภิปรายจะแล้วเสร็จทั้งหมด เพื่อให้สามารถเปิดประชุมสมัยวิสามัญพิจารณาในวาระ 3 ได้ ซึ่งการเปิดประชุมสมัยวิสามัญจะเป็นวันใด จะอยู่ที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณา หากร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไข ผ่านตามกำหนดจะมีการแจ้งสมาชิกทราบล่วงหน้า ซึ่งตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจะต้องเว้นจากวาระสอง 15 วันถึงจะพิจารณาวนสาระสามได้