กำหนดการรับสมัครสอบนักเรียนเตรียมทหาร เหล่าทหารบก ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพบก) ประจำปีการศึกษา 2564

ดูรายละเอียดและสมัครทางอินเตอร์เน็ต

????ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2564 ????

สมัครได้ทาง http://precadet64.crma.ac.th


ที่มา: https://www.facebook.com/113801546641150/posts/451227559565212/