หอการค้าไทย คาดบรรยากาศตรุษจีนปีนี้ไม่คึกคัก คาดเงินสะพัดต่ำสุดในรอบ 13 ปี ลดจากปีก่อนราว 12,000 ล้านบาท เหตุพิษโควิด-19 ระบาด ส่งผลคนส่วนใหญ่ระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยภาพรวมเทศกาลตรุษจีนในปี 2564 ว่า บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้คงจะไม่คึกคักมากนัก

โดยจากการสำรวจพบว่า จะมีเงินสะพัดในช่วงเทศกาลปีนี้เพียง 44,939 .67 ล้านบาทถือว่าต่ำสุดในรอบ 13 ปี ลงลง 21.85% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน มีสาเหตุมาจากความกังวลต่อปัญหาโควิด-19 ที่ยังไม่สามารถจะท่องเที่ยวได้มากนัก และประชาชนยังระระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอย จึงทำให้การใช้จ่ายซื้อสินค้าเซ่นไหว้ในช่วงตรุษจีนกันไม่มากนัก

สำหรับเหตุผลที่การจับจ่ายน้อยลงมา ส่วนใหญ่มาจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั้งรอบเก่าและรอบใหม่รวมไปถึงปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประชาชนมีกำลังการจับจ่ายใช้สอยลดลง โดยจากการสำรวจ พบว่า คนจะนำเงินจากที่ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการของรัฐมาดำเนินการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะนำมาซื้อของเซ่นไหว้

นายธนวรรธน์ กล่าวว่า "แม้เทศกาลตรุษจีนในปีนี้จะติดลบมากกว่าร้อยละ 21 หรือมีเงินหายจากระบบเมื่อเทียบกับตรุษจีนของปีที่ผ่านมากว่า 12,000 ล้านบาท แต่ก็เชื่อว่า จะมีเงินอัดฉีดผ่านโครงการภาครัฐอีกหลายโครงการ

โดยต้องติดตามโครงการไทยชนะและโครงการเรารักกัน โครงการคนละครึ่งที่จะมีเม็ดเงินรวมกันรวมกว่า 330,000 ล้านบาทที่จะอัดฉีดเข้าระบบได้ต่อเนื่องไปอีก จึงเชื่อว่าจะมีส่วนสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเป็นบวกได้ในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ของปี 2564"