'นักรบชุดขาวชาวเชียงใหม่' ออกเดินทางสนับสนุน สับเปลี่ยนกับบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ต่อสู้โควิด -19 จ.สมุทรสาคร ญาติพี่น้องร่วมส่ง พร้อมให้กำลังใจคับคั่ง

ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการส่งทีมบุคลากรสาธารณสุขอาสาสมัครเดินทางไปช่วยปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทีมที่เดินทางในวันนี้เป็นทีมแรกจากทั้งหมด 4 ทีม โดยทีมนี้ประกอบด้วย พยาบาล, นักวิชาการสาธารณสุข และพนักงานขับรถ จากโรงพยาบาลสันป่าตอง, โรงพยาบาลอมก๋อย, โรงพยาบาลไชยปราการ, โรงพยาบาลวัดจันทร์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางเฟือง อำเภอเชียงดาว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว

ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้นำกราบไหว้พระพุทธรูปประจำสำนักงานสาธารณสุข เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและกำลังใจ ตลอดจนเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานด้วยว่านอกจากมุ่งให้ความช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว ต้องคำนึงถึงการดูแลป้องกันตัวเองด้วยเพื่อให้ยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปได้ ขณะที่ครอบครัวและญาติของบุคลากรสาธารณสุขอาสาสมัคร รวมทั้งประชาชนพื้นที่อำเภออมก๋อยที่แต่งกายในชุดประจำชนเผ่าได้มาร่วมกันส่งและให้กำลังใจทีมบุคลากรสาธารณสุขอาสาสมัครด้วย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

น.ส.มัณฑณี ราชพิบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลไชยปราการ หนึ่งในทีมบุคลากรสาธารณสุขอาสาสมัครซึ่งมีครอบครัวมาร่วมส่งด้วย เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดสมุทรสาคร รู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่างมาก และตั้งใจอย่างยิ่งที่ต้องการจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ เมื่อมีการเปิดรับอาสาสมัครจึงเข้าร่วมทันที ทั้งนี้ ครอบครัวมีความเป็นห่วงแต่เข้าใจดีและให้การสนับสนุน ขณะที่นางบุญนำ ใจดี อายุ 56 ปี แม่ของ น.ส.มัณฑณี บอกว่ารู้สึกเป็นห่วงลูกสาวที่ต้องลงพื้นที่ แต่เข้าใจดีและสนับสนุนลูกเป็นอย่างดี โดยเชื่อมั่นและภูมิใจในตัวลูกที่เสียสละในครั้งนี้

ด้านนางพราวเดือน เนตรวิชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าทีมที่ 1 เปิดเผยว่า ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดสมุทรสาครอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นห่วงเป็นใย ทั้งประชาชนและเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่อย่างหนักในพื้นที่ ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับอาสาสมัครจึงไม่ลังเลใจที่จะเข้าร่วมทันที เพราะเดิมมีความตั้งใจอยู่ตั้งแต่แรกแล้วที่อยากจะไปช่วยแบ่งเบาภาระให้เพื่อร่วมวิชาชีพ ซึ่งได้มีการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมทุกอย่างไว้แล้วอย่างดี ส่วนความเป็นห่วงของครอบครัวนั้น เข้าใจดีและมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถดูแลทำงานและดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีแน่นอน

สำหรับบุคลากรสาธารณสุขอาสาสมัครของจังหวัดเชียงใหม่นั้น ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธาณสุข นักจิตวิทยา และพนักงานขับรถ จำนวน 33 คน แบ่งเป็น 4 ทีม ทีมละ 8-9 คน เพื่อส่งไปช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยทีมที่ 1 กำหนดปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง 8-14 ก.พ. 64 ขณะที่ทีมที่ 2 กำหนดปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง 15-21 ก.พ. 64, ทีมที่ 3 กำหนดปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง 22-28 ก.พ. 64 และทีมที่ 4 กำหนดปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง 1-6 มี.ค. 64


ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9640000012182