นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงสถานการณ์รัฐประหารประเทศเมียนมา ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างกันมากนัก เพราะสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมา ก็ยังเปิดให้บริการเป็นปกติ

ล่าสุดสำนักงานพาณิชย์ไทยในเมียนมา ได้รายงานสถานการณ์ว่า ตอนนี้การค้าบริเวณด่านพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาได้กลับมาให้ส่งออกและนำเข้าสินค้าได้ตามปกติ แต่คาดว่าจะมีการจำกัดเวลาบ้าง จึงต้องติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวันกันต่อไป

สำหรับปริมาณการค้าของทั้ง 2 ประเทศในปีที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า 164,000 ล้านบาท โดยไทยส่งออกสินค้าไปเมียนมากว่า 84,000 ล้านบาท และไทยนำเข้าจากเมียนมากว่า 77,000 ล้านบาท โดยไทยได้ดุลการค้า ซึ่งการค้าระหว่างกันจะผ่านใน 3 ด่าน ได้แก่ ด้านแม่สาย มีมูลค่าการค้าในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 12,000 ล้านบาท ด่านแม่สอด จังหวัดตาก มีมูลค่าอยู่ที่ 74,000 ล้านบาท และด่านระนองมีมูลค่าการค้าอยู่ที่ 17,000 ล้านบาท

ขณะที่ภาคเอกชนไทยส่วนใหญ่ ยังขอรอดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ระบุว่า ขอประเมินสถานการณ์ก่อน โดยหวังว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่กระทำการใด ๆ ที่กระทบต่อการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยอมรับว่า ต้องติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิด ว่าจะมีผลกระทบต่อสินค้าไทยหรือไม่ รวมไปถึงเรื่องการลงทุนก็ต้องติดตามด้วยเช่นกัน