สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยและอาเซียน (21 มกราคม พ.ศ. 2564)

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน โดยประเทศไทยพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 142 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 12,795 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิต 71 ราย รักษาหายเพิ่ม 221 ราย รวมผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว 9,842 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 2,882 ราย

ทั้งนี้ ผู้ป่วยรายใหม่ 142 ราย เป็น ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ จากเมียนมา 2 ราย ,สวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย ,สวีเดน 1 ราย ,ตุรกี 3 ราย ,ญี่ปุ่น 1 ราย ,อินเดีย 3 ราย ,สหรัฐอเมริกา 3 ราย ,มาเลเซีย 3 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 88 ราย

ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุก 37 ราย

ขณะเดียวกันสถานการณ์ COVID-19 ของประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการอัพเดทดังนี้

ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 174 ราย รักษาหายแล้ว 169 ราย เสียชีวิต 3 ราย

ประเทศกัมพูชา ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 453 ราย รักษาหายแล้ว 396 ราย ไม่มียอดผู้เสียชีวิต

ประเทศอินโดนีเซีย ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 9.4 แสน ราย รักษาหายแล้ว 7.64 แสน เสียชีวิต 26,857 ราย

ประเทศลาว ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 41 ราย รักษาหายแล้ว 41 ราย ไม่มียอดผู้เสียชีวิต

ประเทศมาเลเซีย ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 1.69 แสน ราย รักษาหายแล้ว 1.28 แสน ราย เสียชีวิต 630 ราย

ประเทศพม่า ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 1.36 แสน ราย รักษาหายแล้ว 1.19 แสน ราย เสียชีวิต 2,997 ราย

ประเทศฟิลิปปินส์ ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 5.06 แสน ราย รักษาหายแล้ว 4.67 แสน ราย เสียชีวิต 10,042 ราย

ประเทศสิงคโปร์ ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 59,197 ราย รักษาหายแล้ว 58,926 ราย เสียชีวิต 29 ราย

ประเทศเวียดนาม ยอดรวมติดเชื้อ 1,544 ราย รักษาหายแล้ว 1,406 ราย เสียชีวิต 35 ราย